Godkjenning av våpen og flagg, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1985-12-13-2322
PublisertII 1985 897
Ikrafttredelse13.12.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forRøyrvik kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Røyrvik

Fastsatt ved kgl.res. av 13. desember 1985. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Røyrvik kommunestyres vedtak av 25. juni 1985 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Røyrvik kommunes våpen blir: I blått et korset sølv kors.

Røyrvik kommunes flagg blir: I blått et korset hvitt kors.