Godkjenning av våpen og flagg, Osterøy kommune, Hordaland.

DatoFOR-1985-12-13-2323
PublisertII 1985 897
Ikrafttredelse13.12.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forOsterøy kommune, Hordaland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Osterøy

Fastsatt ved kgl.res. av 13. desember 1985. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Osterøy kommunestyre 21. september 1983 vert godkjend.

Osterøy kommunes våpen skal vera: I sølv tre blå økser med blada ned, 2 - 1.

Osterøy kommunes flagg skal vera: I kvitt tre blå økser med blada ned, 2 - 1.