Godkjenning av våpen og flagg, Songdalen kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1985-12-13-2324
PublisertII 1985 897
Ikrafttredelse13.12.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forSongdalen kommune, Vest-Agder
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Songdalen

Fastsatt ved kgl.res. av 13. desember 1985. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Songdalen kommunestyres vedtak 30. januar 1985 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Songdalen kommunes våpen blir: I grønt tre gull eikeblad i trepass med eikenøtter mellom.

Songdalen kommunes flagg blir: I grønt tre gule eikeblad i trepass med eikenøtter mellom.