Godkjenning av våpen og flagg, Salangen kommune. Troms.

DatoFOR-1985-12-13-2325
PublisertII 1986 897
Ikrafttredelse13.12.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forSalangen kommune, Troms
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Salangen

Fastsatt ved kgl.res. av 13. desember 1985. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Salangen kommunestyres vedtak av 9. mai 1985 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Salangen kommunes våpen blir: I blått en skråstilt sølv sel.

Salangen kommunes flagg blir: I blått en skråstilt hvit sel.