Godkjenning av våpen og flagg, Nord-Aurdal kommune, Oppland.

DatoFOR-1985-12-13-2326
PublisertII 1985 898
Ikrafttredelse13.12.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forNord-Aurdal kommune, Oppland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Nord-Aurdal

Fastsatt ved kgl.res. av 13. desember 1985. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Nord-Aurdal kommunestyre 2. mai 1983 vert godkjend.

Nord-Aurdal kommunes våpen skal vera: På gull grunn tre blå fembladingar, 2-1.

Nord-Aurdal kommunes flagg skal vera: På gul grunn tre blå fembladingar, 2-1.