Godkjenning av våpen og flagg, Froland kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1986-01-17-69
PublisertII 1986 23
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forFroland kommune, Austa-AAgder
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Froland

Fastsatt ved kgl.res. av 17. januar 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Froland kommunestyres vedtak 28. mars 1985 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Froland kommunes våpen blir: I grønt et sølv ekorn.

Froland kommunes flagg blir: I grønt et hvitt ekorn.