Godkjenning av våpen og flagg, Sirdal kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1986-01-17-70
PublisertII 1986 23
Ikrafttredelse17.01.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forSirdal kommune, Vest-Agder
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Sirdal

Fastsatt ved kgl.res. av 17. januar 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Sirdal kommunestyre 30. august 1984, jfr. formannskapets vedtak 13. juni 1985, vert godkjend.

Sirdal kommunes våpen skal vera: I grønt tre oppflygande sølv ryper, 2 - 1.

Sirdal kommunes flagg skal vera: I grønt tre oppflygande kvite ryper, 2 - 1.