Kommunegrense mellom Alta og Loppa kommuner, Finnmark.

DatoFOR-1986-01-24-76
PublisertII 1986 28
Ikrafttredelse24.01.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forAlta og Loppa kommuner, Finnmark
HjemmelLOV-1956-12-21-3
Kunngjort
KorttittelKommunegrense mellom Alta og Loppa

Fastsatt ved kgl.res. av 24. januar 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Kommunegrensen mellom Alta og Loppa kommuner i Finnmark fylke fastsettes slik:

Kommunegrensa Alta - Loppa tar til på Cåkkabmir ved Alteidet og går i NNØ-lig hovedretning, først til et punkt ved Russelva (Ruossajåkka) ca. 900 m øst-sørøst for høyde 906 på Ruselvfjellet (Ruossavarri), videre over høyde 839, ubenevnt høyde vest for høyde 920 og frem til høyde 923 på Stortingen (Ruossavarri).

Herfra går grensa i Ø-lig hovedretning, over trig.pkt. 935, høyde 717 på Sandfjellet (Cuobbårharji) og frem til høyde 531 på Kvannlifjellet (Dappeluovtvarri).

Herfra går grensa som beskrevet i kgl.res. av 29. januar 1932, frem til trig.pkt. 801 på Langfjordfjellet (Lattarvarri).

Fra sistnevnte punkt går grensa i NNV-lig hovedretning først over høydene 709, 638, ubenevnt høyde øst for Krekevatnet (Nieidajavri), 508, 793 på Njalirassa, 659, 693 på Fastalvarri, 666, 814 og frem til trig.pkt. 830 på Middagstingen (Rassevarri). Videre over ubenevnt høyde nordvest for sistnevnte punkt. Derfra etter et noe buet forløp frem til høyde 491, og videre etter et noe buet forløp frem til neset innenfor Skarvskjerholmen.

Fra sistnevnte nes går grensa i NØtN-lig retning over Stjernsundet (Joakko) til neset ved Uerberget (Hakkabakti). Videre i omlag samme retning etter et noe buet forløp frem til et punkt på høydedraget av ubenevnt fjell ca. 500 m fra og midt mellom høydene 718 og 793 på dette fjell.

Når ikke annet er nevnt går grensa i rette linjer mellom de angitte punkter.

Navn og høydetall er tatt fra kartbladene 1835 III og IV, målestokk 1:50.000.