Endringer i den kirkelige inndeling og geistlige betjening i Aust-Telemark prosti, Agder bispedømme, Telemark

DatoFOR-1986-01-31-261
PublisertII 1986 s 76
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forAust-Telemark prosti, Telemark
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelEndring i kirkelige inndeling, Telemark

Fastsatt ved kgl.res. av 31. januar 1986. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer gjøres følgende endringer i den kirkelige inndeling og geistlige betjening av Aust-Telemark prosti i Agder bispedømme:

1.Heddal prestegjeld utvides med Gransherad sokn av Gransherad prestegjeld.

Tinn prestegjeld utvides med Hovin sokn av Gransherad prestegjeld.

2.Gransherad sokneprestembete nedlegges, og det opprettes et residerende kapellanembete i Heddal prestegjeld.