Kommunegrensen Folldal og Sel kommuner, samtidig del av grensen mellom Hedmark og Oppland.

DatoFOR-1986-04-04-882
PublisertII 1986 261
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forFolldal kommune, Hedmark og Sel kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1956-12-21-3
Kunngjort
KorttittelKommunegrensen Folldal og Sel mv.

Fastsatt ved kgl.res av 4. april 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Kommunegrensen Folldal - Sel, samtidig del av grensen mellom Hedmark og Oppland fylker, fastsettes slik:

Fra det høyeste punktet av Vinjeronden, 2044 m.o.h., der Dovre kommune i Oppland fylke støter til, går grensen mellom Folldal kommune i Hedmark fylke og Sel kommune i Oppland fylke i øst, i litt sydlig retning over en høyde på ryggen mellom Storbotn og Langbotn og videre i samme retning til et punkt på ryggen øst for innløpet til Langbotn. Punktet som har høyde 1720 m.o.h., ligger 500 m nordvest for en topp med høyde 1781 m.o.h. nord på Rondvasshøgdi. Grensa svinger her i øst-sydøstlig retning og går til en topp med høyde 1838 m.o.h. øst på Rodvasshøgdi og videre i omtrent samme retning, og fra nå av langs grensen for den sønnenfor liggende statsalmenning, til det trigonometriske punktet av vesle Svulten (1578 m.o.h.), går så videre i omtrent samme retning til der hvor bekken fra Musvoltjørni renner sammen med elven Myldingtjørni. Her støter Sør-Fron kommune i Oppland fylke til.

Grensa går i rette linjer mellom punktene. Navn og høyder i beskrivelsen ovenfor refererer seg til gradteigskartene 1718 i Rondane trykt 1976 og 1818 IV Atnsjøen, trykt 1974. Målestokk 1:50.000.