Godkjenning av våpen og flagg i Bykle kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1986-04-04-883
PublisertII 1986 261
Ikrafttredelse04.04.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forBykle kommune, Vest-Agder
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Bykle

Fastsatt ved kgl.res 4. april 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Bykle kommunestyre 31. oktober 1985 vert godkjent.

Bykle kommunes våpen skal vera: Grøn grunn strødd med sølv dropar.

Bykle kommunes flagg skal vera: Grøn grunn strødd med kvite dropar.