Godkjenning av våpen og flagg i Tvedestrand kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1986-04-04-884
PublisertII 1986 262
Ikrafttredelse04.04.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forTvedestrand kommune, Aust-Agder
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Tvedestrand

Fastsatt ved kgl.res. 4. april 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Tvedestrand kommunestyres vedtak den 28. mai 1985 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Tvedestrand kommunes våpen blir: I blått en oppflyvende sølv terne.

Tvedestrand kommunes flagg blir: I blått en oppflyvende hvit terne.