Godkjenning av våpen og flagg i Hemnes kommune, Nordland.

DatoFOR-1986-04-04-885
PublisertII 1986 262
Ikrafttredelse04.04.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forHemnes kommune, Nordland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Hemnes

Fastsatt ved kgl.res. 4. april 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Hemnes kommunestyres vedtak den 28. mai 1985 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Hemnes kommunes våpen blir: I blått en gull båtklammer.

Hemnes kommunes flagg blir : I blått en gul båtklammer.