Godkjenning av våpen og flagg i Lunner kommune, Oppland.

DatoFOR-1986-04-04-886
PublisertII 1986 262
Ikrafttredelse04.04.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forLunner kommune, Oppland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Lunner

Fastsatt ved kgl.res. 4 april 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Lunner kommunes vedtak av 28. mars 1985 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Lunner kommunes våpen blir: I rødt en gull liljekonvall.

Lunner kommunes flagg blir: I rødt en gul liljekonvall.