Godkjenning av våpen og flagg i Dyrøy kommune, Troms.

DatoFOR-1986-04-04-887
PublisertII 1986 262
Ikrafttredelse04.04.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forDyrøy kommune, Troms
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Dyrøy

Fastsatt ved kgl.res av 4. april 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Dyrøy kommunes vedtak av 28. juni 1985 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Dyrøy kommunes våpen blir: I blått en stående sølv rev.

Dyrøy kommunes flagg blir: I blått en stående hvit rev.