Godkjenning av våpen og flagg i Kvæfjord kommune, Troms.

DatoFOR-1986-04-04-888
PublisertII 1986 262
Ikrafttredelse04.04.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forKvæfjord kommune, Troms
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Kvæfjord

Fastsatt ved kgl.res 4. april 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Kvæfjord kommunestyres vedtak 15. august 1985 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Kvæfjord kommunes våpen blir: I grønt en gull jordbærplante.

Kvæfjord kommunes flagg blir: I grønt en gul jordbærplante.