Godkjenning av våpen og flagg i Hægebostad kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1986-04-04-889
PublisertII 1986 263
Ikrafttredelse04.04.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forHægebostad kommune, Vest-Agder
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Hægebostad

Fastsatt ved kgl.res. 4. april 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Hægebostad kommunestyre av 31. oktober 1985 vert godkjent.

Hægebostad kommunes våpen skal vera: På raud grunn to gull sverd med oddane ned.

Hægebostad kommunes flagg skal vera: På raud grunn to gule sverd med oddane ned.