Forskrift om vedtekt for kommunale barnehager, Inderøy kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1986-04-10-1170
PublisertII 1986 385 (summarisk)
Ikrafttredelse10.04.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forInderøy kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1975-06-06-30-§9
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunale barnehager, Inderøy

Inderøy kommunestyre fastsatte 10. april 1986 med hjemmel i lova av 6. juni 1975 nr. 30 § 9, jfr. kapitel IV i forskrifter til loven, vedtekter for kommunale barnehager.

Vedtektene trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves vedtekter for kommunale barnehager i Inderøy kommune, fastsatt i 1980.

Vedtekten kan fås ved henvendelse til kommunen.