Overføring av Virakgrenda og Espetveitgrenda fra Flekkefjord kommune til Sirdal kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1986-04-11-895
PublisertII Nr. 6
Ikrafttredelse01.01.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forFlekkefjord og Sirdal kommuner, Vest-Agder
HjemmelLOV-1956-12-21-3
Kunngjort
KorttittelOverføring av Virakgrenda mv.

Fastsatt ved kgl.res. av 11. april 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter lov om endring i kommunal inndeling av 21. desember 1956 nr. 3 overføres gårdsnr. 110, 111, 112, 113 og 114, Virakgrenda, og gårdsnr. 151 og 152, Espetveitgrenda, i Flekkefjord kommune til Sirdal kommune.

Den nye kommunegrensen mellom Flekkefjord og Sirdal kommuner skal følge eiendomsgrensene til de overførte gårdsnummer. I Sirdalsvannet trekkes grensen i samsvar med prinsippene i vassdragslovens § 3.

Overføringen skjer med virkning fra 1. januar 1987.