Godkjenning av våpen og flagg, Ølen kommune, Hordaland.

DatoFOR-1986-04-11-896
PublisertII 1986 280
Ikrafttredelse11.04.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forØlen kommune, Hordaland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Ølen

Fastsatt ved kgl.res. av 11. april 1986. Fremja av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Ølen kommunestyre 17. des. 1986 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Ølen kommunes våpen skal vera: Åttedelt av sølv og grønt ved virvelsnitt.

Ølen kommunes flagg skal vera: Åttedelt av kvitt og grønt ved virvelsnitt.