Godkjenning av våpen og flagg, Averøy kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1986-04-11-897
PublisertII 1986 281
Ikrafttredelse13.06.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forAverøy kommune, Møre og Romsdal
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Averøy

Fastsatt ved kgl. res. av 11. april 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Averøy kommunestyres vedtak av 14. nov. 1985 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Averøy kommunes våpen blir: I rødt tre nedvendte gull pilspisser.

Averøy kommunes flagg blir: I rødt tre nedvendte gule pilspisser.