Godkjenning av våpen og flagg, Bjarkøy kommune, Troms.

DatoFOR-1986-04-11-898
PublisertII 1986 281
Ikrafttredelse11.04.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forHarstad kommune, Troms
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg , Bjarkøy

Fastsatt ved kgl.res. av 11. april 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Bjarkøy kommunestyres vedtak av 4. juli 1985 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Bjarkøy kommunes våpen blir: I blått en halv gull griff.

Bjarkøy kommunes flagg blir: I blått en halv gul griff.