Endringer i den kirkelige inndeling og geistlige betjening i Sør-Gudbrandsdal prosti, Hamar bispedømme, Oppland.

DatoFOR-1986-04-18-962
PublisertII 1986 322
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forSør-Gudbrandsdal prosti, Oppland
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelEndr. i kirkelige inndeling, Oppland

Fastsatt ved kgl.res. av 18. april 1986. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer gjøres følgende endringer i den kirkelige inndeling og geistlige betjening i Sør-Gudbrandsdal prosti i Hamar bispedømme:

1.Nordre Ål sokn og Søre Ål sokn overføres fra Fåberg prestegjeld til Lillehammer prestegjeld.

Fåberg prestegjeld skal betjenes av sokneprest og residerende kapellan, Lillehammer prestegjeld av sokneprest, residerende kapellan og kapellan.