Forskrift om kommunegrensa, Båtsfjord - Vadsø kommuner, Finnmark.

DatoFOR-1986-04-18-963
PublisertII 1986 323
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forBåtsfjord og Vadsø kommuner, Finnmark
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunegrensa, Båtsfjord mv.

Fastsatt ved kgl.res. av 18. april 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Grensa mellom Båtsfjord og Vadsø kommuner i Finnmark fylke fastsettes slik:

Kommunegrensa Båtsfjord - Vadsø tar til i det trigonometriske punkt 493 m.o.h. på Grythaugen (Stuorra Rui'to) der Vardø kommune støter til og går over følgende brekkpunkter, først i VNV-lig hovedretning, høyde 484 på gaskamus Rui'to, høyde 525 på uccit Rui'to, høyde 568 østligst på Kjøltindan (Bælljaidčærro), høyde 566 do., høyde 583 do., høyde 568 do., høyde 566 do., høyde 610 do., og fram til høyde 569 vestligst på nevnte fjellparti.

Her vinkler grensa og går nå i NØ-lig hovedretning over høyde 630 og videre fram til det trigonometriske punkt 633 m.o.h. på Skipskjølen (bælljaidčærro).

Her vinkler grensa og går deretter i NV-lig hovedretning over høyde 596 på Skipskjølen, høyde 582., høyde 564 do., høyde 405 vest for Transportdalen, høyde 482 Al'dacåk'k. trig.pkt. 507 m.o.h. do., høyde 391, høyde 335 øst for Rav'dul, høyde 441 på Rav'dulkåk'ka, høyde 431 på Oardujarskai'di, høyde 411 do., høyde 368 do., og videre fram til det punkt i Oardujav'ri der Berlevåg og Tana kommune støter til.

Grensa går i rette linjer mellom de brekkpunkter som er nevnt. Navn og høyder er tatt fra kartbladene 2335 I, 2435 I og IV, målestokk 1/50.000.