Godkjenning av våpen og flagg, Gjerstad kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1986-04-18-964
PublisertII 1986 323
Ikrafttredelse18.04.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forGjerstad kommune, Aust-Agder
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Gjerstad

Fastsatt ved kgl.res. av 18. april 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Gjerstad kommunestyre 1. november 1984 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Gjerstad kommunes våpen skal vera: På raud grunn tre opprette sølv knivar.

Gjerstad kommunens flagg skal vera: På raud grunn tre opprette kvite knivar.