Vedtak om grensen mellom Holtålen kommune i Sør-Trøndelag og Os kommune i Hedmark.

DatoFOR-1986-04-25-1028
PublisertII 1986 340
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forHoltålen kommune, Sør-Trøndelag og Os kommune, Hedmark.
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelVedtak om grensen mellom Holtålen og Os

Fastsatt ved kgl.res. av 25. april 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Grensa mellom Holtålen kommune i Sør-Trøndelag fylke og Os kommune i Hedmark fylke går fra det trigonometriske punkt 1.332 m.o h. på Forelhogna, i grensa mot midtre Gauldal kommune (Sør-Trøndelag fylke), i nord-øst til østlig retning til holmen i Forelsjøen.

Derfra i øst - nordøstlig retning til gammel varde ca. 40 meter nord for Buhognas høyeste punkt. Derfra i litt mere østlig retning til Foras innløp i Dalbusjøen, og derfra langs Dalbusjøens nordre strand til Foras utløp av sjøen. Fra dette punkt går grensa i øst - sørøstlig retning til høyeste Gardåshøgda, 1.241 m.o.h. Herfra går grensa i sørøstlig retning til et punkt i sørhellinga av Gruvehøgda, sør - sørøst for Harsjø kobbergruve, fastsatt av Gauldal og Strinda jordskifterett ved kjennelse 4. november 1969, hvor Røros kommune støter til.

Grensa går over alt i rette linjer mellom de angitte punkter, unntatt der denne følger stranda av Dalbusjøen.