Godkjenning av våpen og flagg, Eid kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1986-04-25-1031
PublisertII 1986 342
Ikrafttredelse25.04.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forEid kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Eid

Fastsatt ved kgl.res. av 25. april 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Eid kommunestyre 19. desember 1985 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Eid kommunes våpen skal vera: På raud grunn eit gull hestehovud.

Eid kommunes flagg skal vera: På raud grunn eit gult hestehovud.