Godkjenning av våpen og flagg, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1986-04-25-1032
PublisertII 1986 342
Ikrafttredelse25.04.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forOrkdal kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Orkdal

Fastsatt ved kgl.res. av 25. april 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Orkdal kommunestyres vedtak 10. desember 1985 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Orkdal kommunes våpen blir: I grønt en smal sølv stolpe dannet ved bølgesnitt.

Orkdal kommunes flagg blir: I grønt en smal hvit stolpe dannet ved bølgesnitt.