Godkjenning av våpen og flagg, Lindesnes kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1986-04-25-1033
PublisertII 1986 342
Ikrafttredelse25.04.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forLindesnes kommune, Vest-Agder
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Lindesnes

Fastsatt ved kgl.res. av 25. april 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Lindesnes kommunestyres vedtak 20. desember 1985 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Lindesnes kommunes våpen blir: I blått et oppvoksende sølv fyrtårn.

Lindesnes kommunes flagg blir: I blått et oppvoksende hvitt fyrtårn.