Godkjenning av våpen og flagg, Stranda kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1986-05-09-1043
PublisertII 1986 349
Ikrafttredelse09.05.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forStranda kommune, Møre og Romsdal
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Stranda

Fastsatt ved kgl.res av 9. mai 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Stranda kommunestyre 4. desember 1985 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Stranda kommunes våpen skal vera: På gull grunn to spisse blå flankar.

Stranda kommunes flagg skal vera: På gul grunn to spisse blå flankar.