Godkjenning av våpen og flagg, Ulstein kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1986-05-30-1208
PublisertII 1986 405
Ikrafttredelse30.05.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forUlstein kommune, Møre og Romsdal
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Ulstein

Fastsatt ved kgl.res. 30. mai 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Ulstein kommunestyre 18. desember 1985 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Ulstein kommunes våpen skal vera: På blå grunn ein gull bjelke laga med ulvetannsnitt.

Ulstein kommunes flagg skal vera: På blå grunn ein gul bjelke laga med ulvetannsnitt.