Godkjenning av våpen og flagg, Stange kommune, Hedmark.

DatoFOR-1986-06-20-1368
PublisertII 1986 481
Ikrafttredelse20.06.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forStange kommune, Hedmark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Stange

Fastsatt ved kgl.res. av 20. juni 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Stange kommunestyres vedtak 12. februar 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Stange kommunes våpen blir: I grønt en sølv ard.

Stange kommunes flagg blir: I grønt en hvit ard.