Godkjenning av våpen og flagg, Våler kommune, Hedmark.

DatoFOR-1986-06-20-1369
PublisertII 1986 482
Ikrafttredelse20.06.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forVåler kommune, Hedmark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Våler

Fastsatt ved kgl.res. av 20. juni 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Våler kommunestyres vedtak 27. juni 1985 og 6. februar 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Våler kommunes våpen blir: Kløvd. Første felt i blått en halv sølv lilje fast på delingen, andre felt i blått to gull sparrer.

Våler kommunes flagg blir: Kløvd. Første felt i blått en halv hvit lilje fast på delingen, andre felt i blått to gule sparrer.