Godkjenning av våpen og flagg, Nesseby kommune, Finnmark.

DatoFOR-1986-07-11-1543
PublisertII 1986 542
Ikrafttredelse11.07.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forNesseby kommune, Finnmark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Nesseby

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 11. juli 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Nesseby kommunestyres vedtak 25. februar 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Nesseby kommunes våpen blir: I rødt en opprett gull molteplante.

Nesseby kommunes flagg blir: I rødt en opprett gul molteplante.