Godkjenning av våpen og flagg, Karasjok kommune, Finnmark.

DatoFOR-1986-07-11-1544
PublisertII 1986 542
Ikrafttredelse11.07.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forKarasjok kommune, Finnmark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Karasjok

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 11. juli 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Karasjok kommunestyres vedtak 19. desember 1985 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Karasjok kommunes våpen blir: I rødt tre femtungede gull flammer, 2-1.

Karasjok kommunes flagg blir: I rødt tre femtungede gule flammer, 2-1.