Godkjenning av våpen og flagg, Bjerkreim kommune, Rogaland.

DatoFOR-1986-07-11-1545
PublisertII 1986 542
Ikrafttredelse11.07.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forBjerkreim kommune, Rogaland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Bjerkreim

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 11. juli 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Bjerkreim kommunestyre av 23. oktober 1985 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Bjerkreim kommunes våpen skal vera: På grøn grunn ein opprett sølv bjørkekvist med sju blad og fire raklar.

Bjerkreim kommunes flagg skal vera: På grøn grunn ein opprett kvit bjørkekvist med sju blad og fire raklar.