Godkjenning av våpen og flagg, Dovre kommune, Oppland.

DatoFOR-1986-07-11-1546
PublisertII 1986 542
Ikrafttredelse11.07.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forDovre kommune, Oppland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Dovre

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 11. juli 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Dovre kommunestyrets vedtak 20. februar 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Dovre kommunes våpen blir: I sølv en svart moskus.

Dovre kommunes flagg blir: I hvitt en svart moskus.