Godkjenning av våpen og flagg, Alstahaug kommune, Nordland.

DatoFOR-1986-08-08-1686
PublisertII 1986 572
Ikrafttredelse08.08.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forAlstahaug kommune, Nordland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Alstahaug

Fastsatt ved kgl.res. av 8. august 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Alstahaug kommunestyres vedtak 19. mars 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Alstahaug kommunes våpen blir: I sølv en blå bjelke dannet ved taggesnitt.

Alstahaug kommunes flagg blir: I hvitt en bjelke dannet ved taggesnitt.