Godkjenning av våpen og flagg, Lurøy kommune, Nordland.

DatoFOR-1986-08-22-1752
PublisertII 1986 591
Ikrafttredelse22.08.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forLurøy kommune, Nordland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Lurøy

Fastsatt ved kgl.res. av 22. august 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Lurøy kommunestyres vedtak av 7. mars 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Lurøy kommunes våpen blir: i gull en svart sjøvarde.

Lurøy kommunes flagg blir: i gult en svart sjøvarde.