Godkjenning av våpen og flagg, Øksnes kommune, Nordland.

DatoFOR-1986-08-22-1753
PublisertII 1986 s 592
Ikrafttredelse22.08.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forØksnes kommune, Nordland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Øksnes

Fastsatt ved kgl.res. av 22. august 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Øksnes kommunestyres vedtak av 30. januar 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Øksnes kommunes våpen blir: I gull to adosserte svarte angler.

Øksnes kommunes flagg blir: I gult to adosserte svarte angler.