Godkjenning av våpen og flagg, Lenvik kommune, Troms.

DatoFOR-1986-08-22-1754
PublisertII 1986 592
Ikrafttredelse22.08.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forLenvik kommune, Troms
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Lenvik

Fastsatt ved kgl.res. av 22. august 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Lenvik kommunestyres vedtak av 20. mars 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Lenvik kommunes våpen blir: I blått tre skråstilte gull årer med bladene opp.

Lenvik kommunes flagg blir: I blått tre skråstilte gule årer med bladene opp.