Deling av St. Johannes prestegjeld i Stavanger domprosti.

DatoFOR-1986-08-29-1757
PublisertII 1986 s 593
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forStavanger domprosti, Rogaland
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelDeling av prestegjeld, Stavanger

Fastsatt ved kgl.res. av 29. august 1986. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer skal St. Johannes prestegjeld under Stavanger domprosti i Stavanger bispedømme deles ved at Varden sokn skilles ut som et nytt Varden prestegjeld. Fra samme tid nedlegges St. Johannes residerende kapellanembete.