Sammenslåing av kommuner, Tønsberg og Sem, Vestfold.

DatoFOR-1986-09-05-1831
PublisertII 1986 611
Ikrafttredelse01.01.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forTønsberg og Sem kommuner, Vestfold
HjemmelLOV-1956-12-21-3
Kunngjort
KorttittelSammenslåing av kommuner, Tønsberg og Sem

Fastsatt ved kgl.res. 5. september 1986 med hjemmel i lov av 21. desember 1956 nr. 3 om endring i kommunal inndeling. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Tønsberg bykommune og Sem herredskommune i Vestfold fylke sluttes sammen til en bykommune fra 1. januar 1988.