Godkjenning av våpen og flagg, Eidskog kommune, Hedmark.

DatoFOR-1986-09-12-1840
PublisertII 1986 620
Ikrafttredelse12.09.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forEidskog kommune, Hedmark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Eidskog

Fastsatt ved kgl.res. 12. september 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Eidskog kommunestyres vedtak 30. april 1985 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Eidskog kommunes våpen blir: I sølv en svart orrhane med hodet vendt bakover.

Eidskog kommunes flagg blir: I hvitt en svart orrhane med hodet vendt bakover.