Godkjenning av våpen og flagg, Moskenes kommune, Nordland.

DatoFOR-1986-09-12-1841
PublisertII 1986 620
Ikrafttredelse12.09.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forMoskenes kommune, Nordland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Moskenes

Fastsatt ved kgl.res. 12. september 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Moskenes kommunestyres vedtak 21. april 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Moskenes kommunes våpen blir: I blått en sølv spiral.

Moskenes kommunes flagg blir: I blått en hvit spiral.