Godkjenning av våpen og flagg, Gausdal kommune, Oppland.

DatoFOR-1986-09-19-1892
PublisertII 1986 632
Ikrafttredelse19.09.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forGausdal kommune, Oppland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Gausdal

Fastsatt ved kgl.res. av 19. september 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Gausdal kommunestyres vedtak 6. mai 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Gausdal kommunes våpen blir: Delt av blått og sølv ved enkelt trappesnitt skrått utover.

Gausdal kommunes flagg blir: Delt av blått og hvitt ved enkelt trappesnitt skrått utover.