Godkjenning av våpen og flagg, Nesset kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1986-10-03-1902
PublisertII 1986 641
Ikrafttredelse03.10.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forNesset kommune, Møre og Romsdal
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Nesset

Fastsett ved kgl.res. 3. oktober 1986. Fremja av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Nesset kommunestyre 19. november 1985 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Nesset kommunes våpen skal vera: På blå grunn ein sølv pæl, avskoren og forskuva mot venstre.

Nesset kommunes flagg skal vera: På blå grunn ein kvit pæl, avskoren og forskuva mot venstre.