Godkjenning av våpen og flagg, Skjeberg kommune, Østfold.

DatoFOR-1986-10-24-2024
PublisertII 1986 s 700
Ikrafttredelse24.10.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkjeberg kommune, Østfold
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Skjeberg

Fastsatt ved kgl.res. av 24. oktober 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Skjeberg kommunestyres vedtak av 26. juni 1986 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Skjeberg kommunes våpen blir: I blått en sølv skråbjelke dannet ved bredt tannsnitt.

Skjeberg kommunes flagg blir: I blått en hvit skråbjelke dannet ved bredt tannsnitt.