Godkjenning av våpen og flagg, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1986-10-24-2025
PublisertII 1986 s 700
Ikrafttredelse24.10.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forBremanger kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Bremanger

Fastsatt ved kgl.res. av 24. oktober 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Bremanger kommunestyre 13. februar 1986 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.

Bremanger kommunes våpen skal vera: Firedelt av blått og sølv med virvelsnitt.

Bremanger kommunes flagg skal vera: Firedelt av blått og kvitt med virvelsnitt.