Grenseregulering mellom Lund og Sokndal kommune, Rogaland.

DatoFOR-1986-10-31-2030
PublisertII 1986 s 704
Ikrafttredelse01.01.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forLund og Sokndal kommuner, Rogaland
HjemmelLOV-1956-12-21-3
Kunngjort
KorttittelGrenseregulering, Lund og Sokndal

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 31. oktober 1986. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av § 1 i lov av 21. desember 1956 om endring i kommunal inndeling blir bestemt:

1.Eiendommen gnr. 82, bnr. 35 i Lund kommune overføres til Sokndal kommune. I Ljosvatnet trekkes grensen i samsvar med prinsippene i vassdragslovens § 3.
2.Overføringen skjer med virkning fra 1. januar 1987.